ashura(یا امام نقی « ع » ) مادر دو بخش دارد: «ما» و «در» ، و ما هر چه می کشیم از بخش دوم است… ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در گذری از تاریخ این مرز و بوم آدمهایی بودند که شهامت تمامی بشر را در خود خلاصه داشتند. در سینه این آدمها دلهایی بود که عشق را افتخار می دانستند. عشقی داشتند که جز به خون رنگین نمی شد و جز به اشک سیراب نمی گشت. دلی به وسعت دریا و عشقی به شکوه کهکشانها و چهره هایی به تازگی گلهای بهاری. عطر نفسشان مثل شب بوها هوا را پر می کرد. و شب از آنها پر بود. از سایه هایشان، از صدایشان، از عطرشان، از اشکشان و از.... خدایشان. ماه با آنها اشک ریخت و مهتاب در نگاهشان درخشید، ستاره ها در اشکهایشان چکیدند و ابرها حریرهایی شدند تا گونه های ژاله پوش آنها را پاک کنند اما در کوهپایه استوار قامتشان چون مه نشستند و محو شدند. و اکنون روزهایی که دفتر این تاریخ بسته شده ولی هنوز در باغ شهادت باز است . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر صلوات در جهت تعجیل ظهور یوسف زهرا (س) مجاز می باشد http://karvaneshgh.mihanblog.com 2020-08-14T03:13:05+01:00 text/html 2017-10-17T13:14:22+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان سایت ها ، مجلات و کتابخانه های مهدوی http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/413 سایت ها و کتابخانه هایی که در زمینه مهدویت فعالیت میکنند<br><br><a href=" mahdi313.org " target="" title="">مرکز تخصصی مهدویت&nbsp;&nbsp;</a> <br><a href="http://www.mahdi313.com/" target="" title="">مرکز مجازی مهدویت<br></a><a href="http://anjomanemahdaviyat.ir/" target="" title="">انجمن علمی مهدویت حوزه</a><br><a href="http://mahdaviat.ir/" target="" title="">پرتال جامع مهدویت</a><br><br><br>مجلات:<br><a href="http://amanmag.mahdaviat.ir/" target="" title="">مجله امان </a><br><a href="http://www.entizar.ir" target="" title="">مجله انتظار</a><br><a href="http://sepidemag.ir/" target="" title="">مجله الکترونیکی سپیده سحر</a><br><a href="http://intizar.ir/vsnc.s5qabyd2sla82.html" target="" title="">مجله مشرق موعود<br></a><a href="http://intizar.ir/vsnd.fl02tmcyxa26y.html" target="" title="">مجله عصر آدینه</a><br><br><br>کتابخانه ها:<br><a href="http://mahdilib.ir/index.html" target="" title="">کتابخانه دیجیتال مهدویت</a><br> text/html 2017-09-27T19:29:03+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان انس با قرآن http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/394 <img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1405192289162560_large.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2017-04-23T17:14:10+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان چرا باید گذشت کرد؟ http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/411 <p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">انسان به صورت طبیعی بدی را با بدی پاسخ می دهد و نیکی را با نیکی؛ همان گونه که </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">خداوند &nbsp;در قرآن می فرماید:<span style="color: #800080;"> هل جزا ء الاحسان إلاحسان</span> ؛مگر پاداش احسان جز احسان </span><span style="font-size: small;">است؟ </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">الرحمن (55)</span></span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;"><span style="color: #800080;">والذینَ کسَبوا السیئات ِجَزا ءسیئَه ٍبمثلها</span>؛ و کسانی که مرتکب بدی ها شده اند ، {بدانند که} </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">جزای {هر } بدی مانند آن است.یونس(10)</span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #cd325d;"><strong><span style="font-size: small;">پس چرا اسلام بر خلاف این قاعده و رویه طبیعی ، ما را به عفو و گذشت فرا می خواند؟</span></strong></span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">با توجه به آیه<span style="color: #000000;">&nbsp;24 نور:</span><span style="color: #800080;">...ولیَعفوا ولیَصفحوا &nbsp;أَلا تحبون أن یغفر اللهُ لَکم و اللهُ غفورٌ &nbsp;</span></span><span style="font-size: small;"><span style="color: #800080;">رَّحیم</span> ؛</span><span style="font-size: small;">این آیه به</span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">&nbsp;طور ضمنی یکی از علل عفو و گذشت &nbsp;را دستیا بی &nbsp;به عفو و رحمت الهی </span><span style="font-size: small;">می داند</span><span style="font-size: small;">(ببخشید تا بخشیده </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">شوید) </span><span style="font-size: small;">درآیه ای دیگر،خداوند اعتقاد به معاد را عامل عفو و گذشت می شمرد</span><span style="font-size: small;">.علامه طباطبایی</span><span style="font-size: small;"> در</span><span style="font-size: small;">تفسیر </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">آیه 15 حجر می نویسد : خداوند به پیامبر ص می فرماید:« از آزارمشرکان </span><span style="font-size: small;">دلتنگ </span><span style="font-size: small;">مباش که ما این </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">جهان را بیهوده نیافریده ایم و آنان در روز قیامت به سزای </span><span style="font-size: small;">اعمالشان </span><span style="font-size: small;">خواهند </span><span style="font-size: small;">رسید. پس از آن ها در </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">گذر و عفوشان کن .»</span><span style="font-size: x-small;"> محمد حسین طباطبایی، المیزان ،ج 12،</span><span style="font-size: x-small;">ص199 </span><span style="font-size: small;">در نامه ای امیرالمومنین ع به مالک </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">اشتر بیان می دارد: بر مردم همچون درنده ای</span><span style="font-size: small;"> زیان </span><span style="font-size: small;">رسان </span><span style="font-size: small;">مباش که خوردن آنان را غنیمت </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">می شمارد، که آنان دو دسته اند : یا برادر</span><span style="font-size: small;">دینی تو </span><span style="font-size: small;">هستند </span><span style="font-size: small;">یا </span><span style="font-size: small;">همنوع تو .خطاهایی از آنهاخواهد زد و</span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">علت هایی بر آنها عارض خواهد </span><span style="font-size: small;">شد </span><span style="font-size: small;">و</span><span style="font-size: small;">به عمد </span><span style="font-size: small;">یا </span><span style="font-size: small;">خطا دچار لغزش خواهند شد. پس چنان عفو وگذشت </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">خود</span><span style="font-size: small;">را شامل </span><span style="font-size: small;">حال </span><span style="font-size: small;">آنان </span><span style="font-size: small;">کن </span><span style="font-size: small;">که دوست </span><span style="font-size: small;">داری خداوند عفو و گذشت خود را شامل حال توکند. </span><span style="font-size: x-small;">محمد</span><span style="font-size: x-small;">محمدی </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: x-small;">ری</span><span style="font-size: x-small;">شهری ، </span><span style="font-size: x-small;">میزانالحکمه ،ج 3، ص2013 </span><span style="font-size: small;">امام نیز در این نامه منشاءعفو و گذشت را اینگونه بیان می کند: </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">انسان همواره در </span><span style="font-size: small;">معرض</span><span style="font-size: small;"> لغزش و خطاست . به همان سان که خداوند از خطاهای ما می گذرد ، </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">بندگان </span><span style="font-size: small;">نیز باید </span><span style="font-size: small;">خطاهای</span><span style="font-size: small;"> یکدیگر در گذرند. </span><span style="font-size: small;">وهمانگونه در پست قبلی هم اشاره شد، با اندیشیدن</span><span style="font-size: small;"> در آثار</span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">نیکوی عفو </span><span style="font-size: small;">و</span><span style="font-size: small;">گذشت و وعده های </span><span style="font-size: small;">نیکویی که خداوند به عفو کنندگان و نیز تمرین &nbsp;</span><span style="font-size: small;">مهار </span><span style="font-size: small;">کردن خشم و</span><span style="font-size: small;">از</span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="text-align: justify;"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: small;">سویی تکرار عفو و </span><span style="font-size: small;">گذشت ، موجب می شود شخص به تدرج به این </span><span style="font-size: small;">رفتار</span><span style="font-size: small;">عادت کند و اندک </span></font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> <span style="font-size: small;">اندک این فضیلت در </span><span style="font-size: small;">او تثبیت گردد.</span></font> text/html 2017-04-04T16:49:03+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان چهار فصل http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/409 <p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">مردی چهار پسر داشت.<br> آنها را به ترتیب به سراغ درخت گلابی ای فرستاد که در فاصله ای دور از خانه شان روییده بود.<br> پسر اول در زمستان، دومی در بهار، سومی در تابستان و پسر چهارم در پاییز به کنار درخت رفتند.<br> سپس پدر همه را فراخواند و از آنها خواست که بر اساس آنچه دیده بودند درخت را توصیف کنند.<br> پسر اول گفت: «درخت زشتی بود، خمیده و درهم پیچیده.» پسر دوم گفت: «نه… درختی پوشیده از جوانه بود و پر از امید شکفتن.»<br> پسر سوم گفت: «نه… درختی بود سرشار از شکوفه های زیبا و عطرآگین… و با شکوه ترین صحنه ای بود که تا به امروز دیده ام.» پسر چهارم گفت: «نه!!! درخت بالغی بود پربار از میوه ها… پر از زندگی و زایش!»<br></font> <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> مرد لبخندی زد و گفت: «همه شما درست گفتید، اما هر یک از شما فقط یک فصل از زندگی درخت را دیده اید!<br> شما نمی توانید درباره یک درخت یا یک انسان بر اساس یک فصل قضاوت کنید. همه حاصل آنچه هستند و لذت، شوق و عشقی که از زندگی شان برمی آید فقط در انتها نمایان می شود.</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">وقتی همه فصل ها آمده و رفته باشند!</font></p><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"> &nbsp;اگر در ” زمستان” تسلیم شوید، امید شکوفایی ” بهار” ، زیبایی “تابستان” و باروری “پاییز” را از کف داده اید!<br> <br> مبادا بگذاری درد و رنج یک فصل زیبایی و شادی تمام فصلهای دیگر را نابود کند!<br> <br> زندگی را فقط با فصلهای دشوارش نبین ؛<br> <br>در راههای سخت پایداری کن: لحظه های بهتر بالاخره از راه میرسند </font> text/html 2017-01-31T17:44:21+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان امام زمان (عج) کجای زندگی ماست؟ http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/408 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="rtejustify" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">روزهایمان از پی هم می گذرد ،مایی که مذهبمان شیعه است،مایی که اعتقاد به وجود ائمه ای داریم که خلیفه و جانشین خداوند در زمینند،مایی که دوازده امام داریم و می گوییم دوازدهمین اماممان زنده است،نه چونان ما که او انسان کامل بر روی زمین و بنده معصوم و مطیع خداست،ثبات عالم به وجود اوست،همه به طفیل آن بنده کامل روزی می خوریم ولی، باز قصه قصه بی معرفتی و بی وفایی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></font></p><font size="4"> </font><p class="rtejustify" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">او باب رسیدن به خداست و قرآن می گوید : وَأْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا1 ، از درب ها وارد خانه شوید؛به راستی اگر او امام ماست پس ما ماموم اوییم و ماموم باید عملش به مانند امام و متکی و پیرو او باشد اما تو بگو کیست او که من مانند او باشم؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></font></p><font size="4"> </font><p class="rtejustify" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="AR-SA">اهمیت معرفت امام زمان صلوات الله علیه</span></strong><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></font></p><font size="4"> </font><p class="rtejustify" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="AR-SA">اهمیت معرفت و شناخت امام زمان در مذهب ما به اهمیت اصل ایمان است از آنجا که نه یک حدیث بلکه بابی در احادیث ماست که کسی که بمیرد در حالی که امام زمان نشناس باشد به دین اسلام نمرده است بلکه چونان جاهلیت قبل از اسلام دچار انحراف و تباهی و بدآئینی بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><font size="4"> </font><p class="rtejustify" style="text-align:right" align="right"><font size="4"><strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="AR-SA">آیا با امام زمان ارتباط دارید؟</span></strong></font><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></p> <span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span style="color:blue"></span></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:AR-SA;} </style> <![endif]--> text/html 2016-08-19T15:03:22+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان 313 http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/406 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-06-09T03:30:00+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان رمضان آمده و... http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/407 <div align="center"><br><center> <img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1465301025999944_large.jpg" style="border-radius: 3px 3px 3px 3px;border:1px solid #C8C8C8;margin-bottom:10px;padding:3px;max-width:380px;max-height:600px;margin:5px 0 0 5px;" alt="08.jpg"> </center><font size="5" face="Mihan-Nassim">غصه دارم که چرا سوز دعا نیست مرا<br> رمضان آمده و حال بکا نیست مرا<br> روزگاری به هوای همه کس بال زدم<br> پر پرواز به درگاه شما نیست مرا<br> معصیت عادت من گشته و حالم خوش نیست<br> لذتی در سحر نافله ها نیست مرا<br> من از این تیرگی باطن خود دلگیرم<br> روشنی بخش دل و دیده چرا نیست مرا؟<br> دست من خالی و هر بار تظاهر کردم<br> کوله باری به جز از کبر و ریا نیست مرا<br> چه کنم تا که جوابم نکنی یا الله<br> بارالها به گمانم که بنا نیست مرا...<br> به حسین تو قسم قافیه را باخته ام<br> اقتدایی به طریق شهدا نیست مرا<br> روزی ام کن سحری گوشه ی بین الحرمین<br> هوسی جز سفر کرببلا نیست مرا<br></font></div><br> text/html 2016-06-08T03:30:00+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان ماه خدا آمد http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Nassim">ماه خدا آمد، دلم با خدا شد<br> حی علی التوبه در توبه باز شد<br> الهی رحمی کن خسته و زارم<br> به این سفره من خیلی بدهکارم<br> باز من و بار گناه، نجاتم بده<br> خسته شدم از اشتباه، نجاتم بده<br> آلوده ام اما مکن ناامیدم<br> آخر به امیدی به این در رسیدم<img src="http://sangariha.com/i/icons/s63.gif" class="post_smiley"></font></div> text/html 2016-06-07T14:48:00+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان کم کم بساط عشق و وفا پهن میشود http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/404 <center> <font face="Mihan-Nassim"><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1465310259361821_large.jpg" style="border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(200, 200, 200); padding: 3px; max-width: 380px; max-height: 600px; margin: 5px 0px 0px 5px;" alt="3539104_295.jpg" height="305" width="406"></font> </center><p style="text-align:center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><em>کم کم بساط عشق و وفا پهن میشود<br> سفره به سفره نور و صفا پهن میشود<br> </em><br></font></p><center> </center><p style="text-align:center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><em> <span style="color:green;">شعبان</span> گذشته و رمضان آمده ز راه<br> زیباترین بهار شما پهن میشود<br> <br> ماهی که استجابت و رحمت زیادتر<br> در آسمان سبز دعا پهن میشود <br> <br> جایی که سفره های کرم خانه ی <span style="color:green;">حسن</span><br> در نیمه های ماه خدا پهن میشود<br> <br> ماهی که تا سحر به گل اشک و التجا<br> سجاده های خوف و رجا پهن میشود<br> <br> شب های قدر اوج نزولات رحمت است<br> هر گوشه گوشه که دست گدا پهن میشود<br> <br> لب تشنگان به روضه ی <span style="color:red;">شش ماهه</span> می رسند<br> به</em><em> به برات <span style="color:red;">کرب و بلا</span> پهن میشود</em><br></font></p><center><font size="4" face="Mihan-Nassim"><em></em></font></center><p style="text-align:center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><em> <br> این <span style="color:green;">کشور</span> عزیز ولی نعمتش رضاست<br> پس رزق ما به دست <span style="color:green;">رضا(ع)</span> پهن میشود</em></font></p><font face="Mihan-Nassim"> </font><center> </center><font face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2016-05-04T10:49:10+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان مسابقه بزرگ فرهنگی http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/400 <p style="text-align: center;"><span style="color:#FF0000;"><strong>مسابقه بزرگ فرهنگی</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">سایت مرکز خرید پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس در نظر دارد در جهت تقویت مبانی فرهنگی جامعه و آگاهی خانواده از ابعاد زندگی سبک اسلامی ایرانی به صورت فصلی ، مسابقه بزرگ فرهنگی برگزار و به برگزیدگان آن جوایز ویژه ای نیز اهدا نماید .<br> مدیر این مرکز ، آقای مسلم جدیدی ، در بیان چرایی برگزاری این مسابقات اعلام کرد که تک تک ارکان جامعه باید در مقابل تهاجم فرهنگ غربی حساس بوده و با امکانات و بضاعت در اختیار، ضمن معرفی تلاش های و ترفندهای&nbsp;دشمنان در تغییر سبک زندگی فرهنگ ها و تمدن ها و آسیب های سبک زندگی غربی و در نهایت سبک ایده آل و مناسب را که همان <strong>سبک زندگی اسلامی و ایرانی</strong> است به جامعه ارائه نمایند .<br> وی در ادامه بیان داشتند که <a href="http://yassif.ir/">سایت این مرکز </a>نیز در راستای تحقق این امر با برگزاری مسابقات فصلی ، در نظر دارد ضمن فراخوان از کلیه افراد جامعه برای شرکت در این مسابقه و ارائه نظرات ارزشمند خود ، همه اراء ونظرات را از طریق این سایت به عموم خانواده ها ارائه نماید تا بتوان از این راه در خنثی نمودن تلاش های دشمن و ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و ایرانی به سهم خود موثر باشد .</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="مرکز خرید پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس http://yassif.ir/" src="http://yassif.ir/files/pic/MOSABEGHE1.jpg" height="102" width="547"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>موضوع مسابقه " &nbsp;چرا دشمن تلاش می کند که سبک زندگی غربی را جایگزین سایر فرهنگ ها و تمدن نماید؟ "</strong></p> <p><strong>سر فصل های پیشنهادی :</strong></p> <ol><li>چرایی تلاش دشمن در جایگزین کردن سبک زندگی غربی</li><li>آسیب شناسی سبک زندگی غربی</li><li>شناخت راه های دشمن برای تهاجم فرهنگی و تغییر سبک زندگی تمدن ها</li><li>راه های مقابله با سبک زندگی غربی</li><li>نقش افسران جوان برای مبارزه با تلاش غرب</li><li>نقش والدین در رد یا پذیرش سبک زندگی غربی</li><li>نقش نهادها و دستگاه های حکومتی در خنثی کردن تلاش دشمن</li><li>معرفی سبک زندگی برتر</li></ol> <p>&nbsp;</p> <p>آخرین فرصت ارسال مقالات و نظرات : 31/3/1395</p> <p><strong>اعلام برندگان :</strong> هفته دوم تیر ماه 1395</p> <p><strong>شکل ارسال مقاله :</strong></p> <p>از طریق ایمیل :&nbsp;</p> <p>از طریق اسال به آدرس مرکز خرید پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس به آدرس : اتوبان شهید همت غرب – ابتدای بزرگراه آزادگان – ورودی حکیم – بعد از پمپ بنزین – خروجی برادران علیمرادیان- ابتدای بلوار کوهک -&nbsp;<span style="line-height: 1.6em;">روابط عمومی : شماره تماس &nbsp;5-44766931 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></span></p><p><br><span style="line-height: 1.6em;"></span></p><p><span style="line-height: 1.6em;"><a href="http://yassif.ir/fa/news/archive/4/" target="" title="">لینک سایت </a></span></p> text/html 2016-05-03T10:56:04+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان 313 http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/401 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2015-10-16T15:54:50+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/397 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://www.axgig.com/images/71813851393111841552.jpg" alt="" height="319" width="523"></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #3366ff;">آب</span> را گل نکنید</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">شاید از دور <span style="color: #008000;">علمدار حسین</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">مشک طفلان بر دوش</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">زخم وخون</span> بر اندام</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">میرسد تا که از این <span style="color: #3366ff;">آب</span> روان</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">پر کند مشک تهی</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">ببرد جرعه <span style="color: #3366ff;">آبی</span> برساند به حرم</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">تا <span style="color: #008000;">علی اصغر</span> بی شیر رباب</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">نفسش تازه شود ... و بخوابد آرام...</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #3366ff;">آب</span> راگل نکنید ...</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">که عزیزان <span style="color: #ff0000;">حسین</span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">همگی خیره به راهند که ساقی آید ...</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">و به انگشت کرم</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">گره کور عطش بگشاید ...</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #3366ff;">آب</span> راگل نکنید</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">که در این نزدیکی</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">عابدی تشنه لب و بیمار است ... در تب وگریه اسیر ...</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #3366ff;">آب</span> را گل نکنید</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">که بود مهریه مادرشان</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">نه همین آب</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">که هر جای دگر رودی و نهری جاریست</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">مهر <span style="color: #008000;">زهرای بتول</span> است</span></p> <p align="center"><span style="font-size: small;">از این است که من میگویم:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #3366ff;">آب</span> راگل نکنید ... <span style="color: #3366ff;">آب</span> را گل نکنید</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">فرا رسیدن ماه دلدادگی به <span style="color: #008000;">اهل بیت عصمت و طهارت</span> <span style="color: #ff0000;">ماه خون و شهادت و ماه ایثار و آزادگی</span> را به <span style="color: #00ff00;">امام عصر حضرت مهدی صاحب الزمان</span> <span style="color: #00ff00; font-size: xx-small;">(عجل الله)</span> و <span style="color: #339966;">اهل بیت عصمت و طهارت <span style="font-size: xx-small;">(علیه السلام)</span></span> و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می نمایم <br></span></p><p style="text-align: justify;" align="left"><span style="font-size: small;"><a href="http://14kabeyedel.blogfa.com/" target="" title="">منبع</a></span></p> text/html 2015-09-27T18:54:40+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان با خشــم ، تربیت ممکن نیست . http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/393 <div align="center"><img src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/thumbs/thumb_HamMihan-2015851833010179131443283813.1173.jpg" alt="تربیت کودک" align="bottom" height="400" hspace="0" border="0" vspace="0" width="356"></div> text/html 2015-08-25T16:38:42+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان صلوات خاصه حضرت امام رضا (ع) http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/392 <h1 align="center"><img src="http://www.shiaupload.ir/images/61056832267134812911.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></h1> text/html 2015-08-25T16:33:32+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان میلاد امام مهربانی و عشق مبارک باد http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/391 <div align="center"><img src="http://www.shiaupload.ir/images/76005878055853428176.jpg" alt="" height="732" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="478"></div><div class="nwstxttoppane" align="center"> <div class="nwstxtnewsinfo"><span id="nwstxtInfoPane"></span></div> <div class="nwstxtpic"> <br> <div style="float: left; clear: both;"> <ul class="sociallnk"><li> <br></li></ul> </div> </div> </div> <div align="center"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span id="nwstxtBodyPane">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا ثامن الحجج دل من وا نمی‌شود</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> خیلی تلاش کرده ام اما نمی‌شود...</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> هر جا که رفته‌ام و به هر کس که گفته‌ام</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> گفته است به دست من گره ات وا نمی‌شود</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> اصلاً به هر که رو زده‌ام گفته با تشر</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> هر جا که می‌روی برو، این جا نمی‌شود</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> نازم به شاعرت که چه زیبا سروده است</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> "وقتی دل شکسته مداوا نمی‌شود،</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> دستت بزن به دامن سلطان که هر جواب</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> از او شنیده می‌شود الّا، نمی‌شود"</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> حالا من شکسته دل خسته ی غریب</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> رو کرده ام به سوی تو آقا، نمی‌شود؟</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> گفتم «سلام حضرت مشکل‌گشا» و بعد</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> اذن دخول خوانده ام آیا نمی‌شود،</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> راهم دهی حرم؟ که به ناگه کسی زغیب</span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"></span></b><br><b><span id="nwstxtBodyPane"> تغییر داد قافیه ام را، که می‌شود...</span></b></font></div> text/html 2015-08-25T15:37:32+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان السلام علیک یا اباصالح المهدی(عج) http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/387 <div align="center"><img style="max-width: 1346px; max-height: 615px;" id="FullSizePic" src="http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-20131077444715641921418097710.7789.jpg"></div> text/html 2015-06-06T18:01:03+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان چرا صدای تسبیح موجودات را نمی فهمیم ؟ http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/380 <div align="center"><a href="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/media/photogallery/6540_66565.jpg?itok=652r90Gi" target="" title=""><img src="http://www.jonbeshnet.ir/sites/default/files/styles/juicebox_medium/public/media/photogallery/6540_66565.jpg?itok=652r90Gi" alt="" align="bottom" border="0" height="352" hspace="0" vspace="0" width="503"></a><br><div align="left"><a href="www.jonbeshnet.i" target="" title=""><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">منبع </font></b></font></a></div></div> text/html 2015-06-02T03:30:00+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان میلاد منجی عالم بشریت مبارک باد http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/388 <div align="center"><img alt="555" src="http://s6.uplod.ir/i/00612/vh3jiok7ug1a.jpg" height="393" hspace="0" align="bottom" border="0" width="501"></div> text/html 2015-05-30T14:51:10+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان درد دلی با امام زمان (عج) http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/379 <div align="right"><div align="center"><img style="direction: rtl;" src="http://img.tebyan.net/big/1387/05/419512121619413469014225422512111222192194.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="345" hspace="0" vspace="0" width="484"><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای حجت یزدان و ای امیر دوران !</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای موعود انبیاو انسان ها !</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای ذخیره خدا در زمین !</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای مهربان ترین ...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش اهل عالَم می دانستند که با آمدنت ، چه سعادتی به آنان روی خواهد آوردکه نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش مسیحیان جهان می دانستند که مسیح (ع) خو دلداده توست و برای ظهورت لحظه شماری می کند تا از آسمان فرود آید ؛ در نماز به تو اقتدا کند و پیروان خویش را به تبعیت از تو فرا خواند که اگرعیسی (ع) بنابه ضرورت و برای اتمام حجت، مرده ای را زنده می کرد ؛ تو ای مقتدای مسیح (ع) ، زمین و زمان ، جهان و اسلام و قرآن را زنده خواهی کرد .« السلام علیک یا امام المسیح »(صحیفه مهدیه :582) <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش کلیمیان جهان می دانستند که نه تنها ید بیضا ، عصا و سنگ موسی (ع) الواح تورات و انگشتر سلیمان که تمام مواریث انبیا در نزد توست و همان خضر (ع) که که موسی (ع) مصاحبت با وی را تاب نیاورد و اینگونه مخاطب وی قرار گرفت که «هذا فراق بینی و بینک » (کهف؛ایه 78) چرا که « ما لم تستطع علیه صبرا»( کهف ؛آیه 78)در مقابل تو دست ادب بر سینه می نهد ، به خدمتگذاری و همنشینی ات افتخار می کند و لحظه ای فراق و دوری ات را برنمی تابد موسی(ع)منجی بنی اسرائیل بود ، تو منجی عالم بشریتی .موسی (ع) با یک فرعون در افتاد ولی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تو همه طاغوت های عالَم ، و فرعونیّت را ریشه کن خواهی کرد . <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش پیروان زرتشت ، این معنا را در می یافتند که (پندار نیک ، گفتار نیک و کردار نیک ) تنها وتنها در دوران طلایی ظهور توست که مجال بروز خواهد یافت. <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">وقتی می شنوم تو را یوسف زهرا (س) صدا می زنند ناخودآگاه بانویی قد خمیده در برابرم مجسّم می شود که یکایک شیعیان و مردم جهان را مورد خطاب و عتاب قرار می دهد که :« هَل علمتم ما فعلتم بیوسف» ؟هیچ می دانید با یوسف من چه کرده اید ؟ از اشک های غریبانه اش باخبرید؟ازغصّه وقلب پرازخونش چه می دانید ؟چرا برای رهایی او از غربت و غیبت و مظلومیت دعا نمی کنید ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"> ای کاش مسلمانان جهان ، این کلام الهی را در کتاب آسمانی خویش باور&nbsp; می کردند که « بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین »(هود: آیه 86)(حضرت مهدی عج برای شما بهتر است اگر مومن هستید ) تو فصل مشترک میان تمام ادیان و مکاتبی ؛ اما افسوس که در میان شیعیان ، هنوززبان مشترک و عزم راسخی برای دم زدن از تو دیده نمی شود <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>لااقل شیعیانت ذره ای از غربت و مظلومیت تو را درک می کردند و به دنبال پاسخی برای این سوال می گشتیم که آیا غیبت ولی خدا سرنوشت محتوم و تقدیر ناپذیر الهی است و یا این ما هستیم که تاکنون او را نخواسته ایم و ظهورش را طالب نبوده ایم ؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">اول مظلوم عالم علی (ع) می فرمایند : « و یا شوقاه الی رویتهم فی حال ظهور دولتهم » (چه قدر مشتاقم که آنها را در زمان تشکیل دولتشان ببینم ).</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"> تو که هستی که سیده النساء(س) در میان دود و آتش تو را صدا می زند و «ولدی مهدی » می گوید ؟ <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش عزاداران<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سلار شهیدان می دانستند که همینک حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) تعزیه دار غربت و مظلومبت توست تا آنجا که می فرماید : مهدی ما در عصر خودش مظلوم است در این زمان تو هستی که هر صبح و شام « هل من ناصرٍ ینصرنی » سر می دهی و یار و مددکار می طلبی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>فقط فرموده ای برای ظهورم دعا کنید .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">امام جعفر صادق (ع) که تمامی مذاهب اسلامی خود را وام دار اقیانوس بی کران علمش می دانند ؛ می فرمایند :« لو ادرکته لخدمته ایّام حیاتی » اگر او (حضرت مهدی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عج )را درک کنم در تمام طول عمرم به خدمتش کمر می بندم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">هر ساله میلیون ها نفر به پابوس سلطان ارض طوس مشرّف می شوند ، اما ای کاش می دانستند که امام غریب ده ها سال پیش از تولد تو برای ظهورت دعا می کرد و در قنوت نمازش از خداوند می خواست که در زمره اصحابت قرار گیرد. با شنیدن نام زیبایت و به احترام تو از جای بر می خواست و دودست خویش را بر سر می نهاد و اطرافیان خویش را نیز به دعا برایت توصیه می کردند کاش برای شادی خاطر آقا علی بن موسی الرضا هم که شده کنار ضریح و زیر گنبد طلای امام رضا (ع) که دعا مستجاب است برای فرج و ظهور تو دعا می کردند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">ای کاش شیعیانت سعی در شناختت داشتند و بذر محبتت را که مهربان تر از پدر هستی را در زمین دل می کاشتند .</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">و اینک ما می توانیم با خواندن دعای فرج امام زمان (عج) « اللهم عظم البلاء » در قنوت نمازمان گامی هرچند کوچک برای ظهور مولایمان بر داریم .<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><br></div> text/html 2015-05-03T19:36:51+01:00 karvaneshgh.mihanblog.com دیده بان فکـــــــــر کن ! http://karvaneshgh.mihanblog.com/post/377 <div align="center"><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1431278573202243_large.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></div>